tn_kontorservice_top

TN Kontorservice er til for mindre og mellemstore virksomheder,
der ønsker at frigive ressourcer ved at outsource opgaver indenfor bogholderi og administration. Efter aftale udfører vi de opgaver, du har behov for.

Helt konkret hjælper vi med:
-   bogføring og afstemning
-   fakturering – såvel elektroniske fakturaer som ordinære
-   at rykke debitorer og evt. sende til inkasso
-   opgørelse og indberetning af moms
-   lønafregning
-   udarbejdelse af refusionsanmodninger
-   betaling af kreditorer
-   administration af udlejningsejendomme
-   andre administrative opgaver
-   C5- og e-conomic support

Vi kommer med fast aftalte mellemrum eller træder til med kort varsel i spidsbelastningsperioder, ved ferie, sygdom og lignende.

Vi kan også udføre opgaverne fra eget kontor.

For yderligere oplysninger kontakt:

Tove Nørgaard
Mobil 22 56 10 43
tnor@mail.dk

 

 

 

Bogføring
TN Kontorservice varetager den løbende bogføring. Enten hos jer, i jeres eget 
bogføringssystem, eller hos os i vores system.

Debitor/kreditorstyring
TN Kontorservice sørger for at sende fakturaer ud i rette tid, når varen er leveret/arbejdet er udført. Vi følger op på indbetalinger og sørger for at rykke debitorerne.Vi afstemmer kreditorkonti og laver betalinger.

Moms og perioderegnskab
TN Kontorservice laver perioderegnskab, momsopgørelser og -afstemninger samt foretager indberetninger til SKAT. Endvidere gør vi regnskabet klar til revisor i forbindelse med årsafslutning.

Løn
TN Kontorservice tager hånd om dine ansattes lønudbetalinger. Herunder hører naturligvis håndtering af feriepenge, pension, kørepenge, med mere.